Aktivitet og individuel opmærksomhed som medicin

På mange plejehjem i dag har beboere en passiv hverdag. Bortset fra almindelig pleje, mad og medicin er det minimalt med indhold i hverdagen og det er ikke sikkert at fællesaktiviteter og arrangementer som foregår, kan tilfredsstille alle.

Højt forbrug af medicin og manglende stimuli fører til passivitet. Men ved at gøre en grundig kortlægning av interesser og behov kan man lave enkle og realistiske ugeplaner som bliver udført uanset hvem som er på arbejde. Der mange dygtige sundhedsmedarbejdere og der foregår mange gode ting, men ofte er de afhængige af ildsjæle og sker tilfældigt og sporadisk. Ved at sætte alle gode tiltag og aktiviteter i system sikrer man at alle brugere bliver set og får opmærksomhed.Systemet i praksis

 1. Kickoff

  Vi starter med et inspirerende foredrag på video som giver motivation og fælles forståelse for opstart. Alle ansatte ser denne video og den er fin å vise til pårørende, frivillige, politikere eller media.

 2. Opplæring

  For å kunne bruke metoden går ansatte på kurs hvor de lærer å kartlegge interesser etter et bestemt skjema, skrive Aktivitetsdosetter samt å dokumentere elektronisk. Kurset tilbys også elektronisk.

 3. Planlegging

  For å kunne lage gode individuelle Aktivitetsdosetter må man kjenne beboerens livshistorie og nåværende behov.

 4. Kartlegging

  Aktivitetsdoktor kartlegger beboernes tidligere og nåværende interesser etter et spesiallaget skjema. Hva er viktig for beboeren nå og vel så viktig om det er ting beboeren ikke ønsker å delta på.

 5. Skrive aktivitetsdosetter

  Kartleggingen danner bakgrunn for Aktivitetsdosetten som lages i samarbeid med beboeren. Pårørende og primærkontakt involveres og etterhvert overtar primærkontakten ansvar for at Aktivitetsdosetten blir evaluert og oppdatert.

 6. Elektronisk bibliotek

  Alle aktivitetsdoktorer har tilgang til de elektroniske medlemssider der alle skjema, verktøy og idébank er tilgjengelig.

 7. Utføring

  Alle i pleieavdelingen har ansvar for å være med å utføre aktivitetene og dokumenterer effekten. Pårørende og frivillige inviteres til å være med å bidra i utføringen.

 8. Måling av effekt

  Virker det? Det er viktig å se til at Aktivitetsdosettene hele tiden er oppdaterte og relevante. Hver 3. måned møtes Aktivitetsdoktorer og sikrer at metoden blir fulgt opp som tilsiktet.

 9. Storsamling

  En gang i året inviteres alle aktivitetsdoktorer til storsamling. Her presenteres årets resultater, man får faglig påfyll og erfaringsutveksling. Her får sykehjemmet også suppleringer til Aktivitetskassen.

Medlemskap for sykehjem med 20 eller flere beboere You’ll get:
 • Digital eller fysisk opplæring av Aktivitetsdoktorer
 • Aktivitetsbokser for deres beboere
 • Skjema for planlegging og implementering
fra NOK 15.000 / år

Be om et tilbud fra oss

Mange eldre opplever monotone hverdager med lite innhold. Demens, funksjonsnedsettelse, eller andre sykdommer kan gjøre det vanskelig å nyte livet fult ut. Mye medisinering og passivitet kan også føre til kjedsomhet, apati og depresjon.